top of page
Emir Tekkalmaz.jpg

Emir Furkan Tekkalmaz

Sanatçı

BİYOGRAFİ

Emir Furkan Tekkalmaz, 15 Temmuz 1997’de Eskişehir’de doğdu. 2011 yılında Eskişehir Güzel Sanatlar Lisesi’nde resim eğitimine başladı.

Eylül 2015’te Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü’nde eğitim almaya başladı.

Üniversite eğitimi boyunca, Prof. Nedret Sekban, Dr. Ögr. Üyesi Ahmet Umur Deniz atölyesinde eğitim aldı.

Seçmeli Uygulamalı Atölye olarak, Litografi Baskı eğitimi, ayrıca Fresco Atölyesi’nde Fresco, Sgraffito ve Secco Teknikleri, Vitray Atölyesinde Kurşunlu ve Mozaik Teknikleri ve Gravür Atölyesi’nde Gravür Baskı çalışmaları eğitimi aldı. Eylül 2019-Mart 2020 tarihleri arasında Fresco Atölyesinde Öğrenci Asistan olarak çalıştı. Ağustos 2020’de Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden 3,41/4,00 not ortalaması ile mezun oldu.

 

RESİM ANLAYIŞIM

Desen, biçim, açık–koyu ve renk ögeleri resmi oluşturan ana elemanlar olarak alındığında, resimlerimde, ağırlıklı olarak desen, biçim ve açık-koyu ögelerini kullanıyor ve bu ögeleri destekleyecek yardımcı öge olarak da rengi kullanarak, bir düzen oluşturmaya çalışıyorum.

Belirli karşıtlıklarla oluşturduğum biçim anlayışımda, odak sıralaması; doluluk, boşluk; diyagonal karşıtlıklar, yataylar ve dikeyler bir kompozisyon içerisinde ön planda tuttuğum unsurlardır.

Tanıklıklarım ve gözlemlerimden oluşturduğum resimler, benim kişisel sürecimi, zamansal değişimimi ve gelişim basamaklarımı gösteriyor. Bu serüvende resimlerimi oluştururken, belirli seriler belirliyor ve bu serileri ele alırken, “plastik karşıtlıkların, akılcılığın ve duygunun senteziyle ortaya çıkan formun etkisini” ön planda tutmayı ve göstermeyi hedefliyorum.

 

ESİN KAYNAĞI

Eudweard Muybridge, 1878’de inovatif bilimsel teknikler kullanarak, bir atın hareket halindeki görüntülerini fotoğraflamayı başarmış, böylece sinema sanatının doğuşuna öncülük etmiştir.

Ben de Muybridge’in zamanı dilimlere ayırarak, hareketi yakalama çabası gibi, resimlerimde figürün birbirini izleyen ritmik hareket evrelerini tasvir ederek, zaman içerisindeki uzamı betimlemeye, “yürüyen at”, “dans eden kadın” vb bir figürün perform ettiği eylemdeki hareketin estetik ve dinamiğini tek karede tuvale yansıtmaya çalışıyorum.

Sanatçıyı takip et

  • Instagram
bottom of page